آکاسیا

ورژن ۸ سنایان با نام آکاسیا

مشارکت‌کنندگان سیستم مدیریت کتابخانه سنایان هر ورژن از این نرم‌افزار را با نام یک درخت منتشر می‌کنند. ورژن ۸ نرم افزار سنایان با نام آکاسیا منتشر شده است. آکاسیا نام گیاهی است که بومی شبه قاره هند، جنوب ایران، شبه جزیره عربستان و بخش‌هایی از آفریقا می باشد. در شاخه‌های این گیاه بر اثر گزش حشره‌ها،[…]